Bài 7 Sóng cơ và sự truyền sóng...

Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ - Giải câu 8 Trang 40 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Bước sóng là khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp:

\(\lambda=R_2-R_1\) với R là bán kính của sóng.

Ta có: \(\lambda_1=\dfrac{14,3}{2}-\dfrac{12,4}{2}=0,95(cm)\)

\(\lambda_2=\dfrac{16,35}{2}-\dfrac{14,3}{2}=1,025(cm)\)

\(\lambda_3=\dfrac{18,3}{2}-\dfrac{16,35}{2}=0,975(cm)\)

\(\lambda_4=\dfrac{20,45}{2}-\dfrac{18,3}{2}=1,075(cm)\)

Bước sóng trung bình là: \(\bar{\lambda}=\dfrac{\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3+\lambda_4}{4}=1,00625(cm)\)

Tốc độ truyền sóng là: \(V=\bar{\lambda}.f=1,00625.50=50,3125(cm/s)\).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP