Bản chất của chính sách mới do Tổng...

Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven của Mĩ đưa ra là ...

0
Bản chất của chính sách mới do Tổng thống Ru-dơ-ven của Mĩ đưa ra là gì ?
Thực hiện đạo luật phục hưng công nghiệp.Sử dụng vai trò tích cực của Nhà nước giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội.Hệ thống chính sách, biện pháp đưa nước Mĩ thoát ra khủng hoảng.Giải quyết được nạn thất nghiệp.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Sử dụng vai trò tích cực của Nhà nước giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP