By the time we _____ there they _____...

By the time we _____ there, they _____, I’m afraid.

0
By the time we _____ there, they _____, I’m afraid.
will get- have leftget- will have leftget- have leftwill get- will have left

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
get- will have left

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP