It can be inferred from the passage that...

It can be inferred from the passage that the sediment sieve has an ad...

0
It can be inferred from the passage that the sediment sieve has an advantage over the hand test in determining soil texture because ______.
less training is required to use the sievethe sieve allows for a more exact measurethe sieve can measure clayusing the sieve takes less time

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
the sieve allows for a more exact measure

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP