Các dân tộc ở nước ta có quyền...

Các dân tộc ở nước ta có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc m...

0
Các dân tộc ở nước ta có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình; có quyền giữ gìn, khôi phục những phong tục tập quán truyền thống và văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Điều này thể hiện các dân tộc ở nước ta bình đẳng về
văn hóa, giáo dục.phong tục, xã hội.kinh tế, chính trị.truyền thống, lịch sử.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
văn hóa, giáo dục.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP