Các tế bào của tất cả các loài...

Tiến Hóa Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng...

0
Tiến Hóa

Các tế bào của tất cả các loài sinh vật hiện nay đều sử dụng chung một loại mã di truyền, đều dung cùng 20 loại
axít amin để cấu tạo nên prôtêin, chứng tỏ chúng tiến hóa từ một tổ tiên chung. Đây là một trong những bằng
chứng tiến hóa nào ?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sinh học phân tử

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP