Trong trường hợp các gen phân li độc...

Quy Luật Di Truyền Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá tr...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong trường hợp các gen phân li độc lập và quá trình giảm phân diễn ra bình thường, tính theo lí thuyết, tỉ lệ
kiểu gen AaBbDd thu được từ phép lại AaBbDd x AaBbdd là:
A. 1/4
B. 1/8
C. 1/2
D. 1/16

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ kg AaBbDd =1/2 x 1/2 x 1/2 =1/8

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP