Ở cá con đực có cặp nhiễm sắc...

Quy Luật Di Truyền Ở cá, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở cá, con đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và con cái là XY. Khi cho lai cá đực thuần chủng vảy trắng, to với cá cái thuần chủng vảy trắng, nhỏ F1thu được 100% cá vảy trắng, to. Cho cá cái F1 lai phân tích Fa thu được tỉ lệ 27 cá vảy trắng, to : 18 cá vảy trắng, nhỏ : 12 cá đực vảy đỏ, nhỏ : 3 cá đực vảy đỏ, to. Biết tính trạng kích thước vảy do một gen quy định. Theo lý thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đây đúng về Fa?
(1) Có 3 kiểu gen quy định kiểu hình cá vảy trắng, to
(2) Cá đực vảy trắng, to chiếm tỉ lệ 20%
(3) Cá cái vảy trắng, nhỏ chiếm tỉ lệ 25%
(4) Có tối đa 6 kiểu gen

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Cặp tính trạng màu vảy di truyền theo quy luật tương tác gen kiểu át chế của gen trội. Quy ước: gen
A át, a không át, B: vảy đỏ, b: vảy trắng. Một trong 2 cặp gen tương tác nằm trên NST giới tính.
- Cặp tính trạng kích thước vảy di truyền theo quy luật phân li. Quy ước gen D vảy to, d vảy nhỏ.
- Hai cặp tính trạng di truyền theo quy luật hoán vị gen với tần số 20%.
- Kiểu gen P: AD/AD XBXB x ad/ad XbY
- Kiểu gen F1: AD/ad XBXb và AD/ad XBY
- Giao tử cái F1: ADXB = adXB = AD Y = ad Y = 20% ; AdXB = aDXB = AdY = aDY = 5%
Giao tử cơ thể đem lai phân tích với F1: adXb
Xét các phát biểu của đề bài:
(1) sai vì Cá vảy trắng, to có 2 kiểu gen: AD/ad XBXb, AD/ad XbY
(2) đúng vì cá đực, vảy trắng to có tỉ lệ: AD/ad XBXb = 20%
(3) đúng vì cái cái vảy trắng, nhỏ có kiểu gen: 20% ad/adXbY + 5%Ad/adXbY = 25%
(4) sai vì có 8 kiểu gen chứ không phải 6 (8 giao tử cái kết hợp với 1 giao tử đực) cho 8 kiểu gen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP