Ở thực vật để chọn tạo giống mới...

Ứng Dụng Di Truyền Học Ở thực vật, để chọn, tạo giống mới người ta sử...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Ở thực vật, để chọn, tạo giống mới người ta sử dụng các phương pháp sau:
1. Tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ.
2. Cho thụ phấn khác loài kết hợp với gây đột biến đa bội.
3. Dung hợp tế bào trần khác loài.
4. Nuôi cấy hạt phấn rồi tiến hành lưỡng bội hóa dòng đơn bội.
Các phương pháp tạo giống mới có độ thuần chủng cao là:
A. (2); (3)
B. (1); (4)
C. (1);(3)
D. (2);(4)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

(2) và (4)

đáp án d

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP