Ở lúa bộ NST 2n = 24 Có...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở lúa, bộ NST 2n = 24. Có thể dự đoán số ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở lúa, bộ NST 2n = 24. Có thể dự đoán số lượng NST đơn trong một tế bào của thể ba nhiễm đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là
A. 44.
B. 25.
C. 50.
D. 22.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thể ba nhiễm có dạng: 2n + 1 = 25 nst
ở kì sau của nguyên phân, nst ở dạng nhân đôi
nhưng chưa phân tách thành 2 tế bào con. do vậy số
lượng nst đơn trong một tế bào của thể ba nhiễm
đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là: 2.25 = 50
nst → đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP