Hoán vị gen có bao nhiêu vai trò...

Quy Luật Di Truyền Hoán vị gen có bao nhiêu vai trò sau đây? I. Làm x...

0
Quy Luật Di Truyền

Hoán vị gen có bao nhiêu vai trò sau đây?
I. Làm xuất hiện các biến dị tổ hợp. II. Tạo điều kiện cho các gen tốt tổ hợp lại với nhau.
III. Sử dụng để lập bản đồ di truyền. IV. Làm thay đổi cấu trúc của NST.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Các phương án I, II, III là những vai trò của hoán vị gen.
IV không phải là vai trò của hoán vị gen, chỉ có đột biến cấu trúc NST mới làm thay đổi cấu trúc của NST
→ Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP