Trong một quần thể thực vật ngẫu phối...

Quy Luật Di Truyền Trong một quần thể thực vật ngẫu phối, alen quy đị...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong một quần thể thực vật ngẫu phối, alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. Ở quần thể khởi đầu (P), số lượng cây hoa trắng là 10%, ở F1 có tỉ lệ cây hoa trắng là 9%, tỉ lệ này được suy trì ở các thế hệ kế tiếp. Trong số các cây hoa đó ở thế hệ P, cây dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 2/5

B. 4/9

C. 4/5

D. 1/2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở thế hệ p, tỉ lệ cây hoa trắng là 0,1, tỉ lệ cây hoa đỏ là 0,9. gọi tỉ lệ cây hoa đỏ dị hợp tử là x. tần số alen a ở f1 là 0,3 → ở thế hệ đầu tần số a là 0,3 → 0,1 + x/2 = 0,3 → x = 0,4. tỉ lệ cây dị hợp trên tổng số cây hoa đỏ ở p là 0,4/0,9 - 4/9.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP