Đem lai hai thứ lúa thuần chủng khác...

Quy Luật Di Truyền Đem lai hai thứ lúa thuần chủng khác nhau về 2 cặp...

0
Quy Luật Di Truyền

Đem lai hai thứ lúa thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản, cây thân thấp, hạt dài với cây thân cao, hạt tròn được F1 đồng loạt thân cao, hạt tròn. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 : 5 896 thân cao, hạt tròn : 1 598 thân cao, hạt dài: 1 597 thân thấp, hạt tròn : 900 thân thấp, hạt dài. Hoán vị gen xảy ra ở bố mẹ với tần số như nhau. Tần số hoán vị gen trong trường hợp này là

A. 30%. B. 40%. C. 20%. D. 18%.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

f1 100% cao, tròn → cao (a), tròn (b) trội hoàn toàn so với thấp (a), dài (b). ở f1: thấp, dài (aabb) = 900/9991 ≈0,09 → ab = 0,3 → f = 0,4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP