Trong một quần thể ngẫu phối của một...

Quần Thể Trong một quần thể ngẫu phối của một loài động vật, xét một...

0
Quần Thể

Trong một quần thể ngẫu phối của một loài động vật, xét một gen có 5 alen được kí hiệu A1, A2, A3, A4, A5 tồn tại trên NST thường. Nếu không có đột biến mới xảy ra thì số kiểu gen tối đa có trong quần thể là

A. 6. B. 4 C. 15. D, 10.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

số kiểu gen tối đa có trong quần thể là (1+5).5/2= 15 kiểu gen.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP