Trên mạch 1 của gen có số lượng...

Quần Thể Trên mạch 1 của gen có số lượng nuclêôtỉt loại A = T, X gấp ...

0
Quần Thể

Trên mạch 1 của gen có số lượng nuclêôtỉt loại A = T, X gấp 3 lần T, G gấp 2 lần A. Nếu gen có tổng số 2 128 liên kết hiđrô giữa các cặp bazơ nitơ bổ sung thì số lượng nuclêôtit loại A của gen là

A. 112. B. 224. C. 336. D. 480.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dựa vào giả thiết và theo ntbs ta có a1 = t1, g1 = 2t1, x1 = 3t1.

mà a = a1 + t1 = 2t1, g = x1 + g1= 5t1 → 2a + 3g = 2.2t1 + 3.5t1 = 2128

t1 = 112 → a = 224.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP