Trong quá trình hình thành loài bằng con...

Tiến Hóa Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, điều ...

0
Tiến Hóa

Trong quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí, điều kiện địa lí có vai trò nào sau đây?
A. Là nhân tố gây ra những biến đổi trực tiếp trên cơ thể sinh vật.

B. Là nhân tố chọn lọc những kiểu gen thích nghi.

C. Ngăn cản sự giao phối tự do giữa các quần thể.

D. Tạo ra những kiểu gen thích nghi, hình thành quần thể thích nghi.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Điều kiện địa lí chính là khí hậu, nguồn thức ăn, .... Vì
vậy, điều kiện địa lí đóng vai trò là nhân tố chọn lọc
tự nhiên.

đáp án B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP