Một quần thể thực vật tự thụ phấn...

Quy Luật Di Truyền Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tần số kiểu g...

0
Quy Luật Di Truyền

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tần số kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là : 25 AABb : 0,4AaBb : 0,35 Aabb. Theo lí thuyết, ở thế hệ F1

A. quần thể có 8 kiểu gen khác nhau.

B. tỉ lệ cá thể đồng hợp về 2 cặp gen chiếm 40%.

C. tỉ lệ cá thể đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen chiếm 17,5%.

D. quần thể đạt trạng thái cân bằng di tryền.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ở f1 có 9 kiểu gen khác nhau; tỉ lệ cá thể đồng hợp tử lặn về 2 cặp gen = 0,4. 1/16 + 0,35.1/4 = 0,1125 = 11,25%; quần thể tự thụ phấn nên không cân bằng di truyền → a, c, d sai. tỉ lệ cá thể đồng hợp tử về 2 cặp gen chiếm : 0,25.0,5 + 0,4.0,25 + 0,35.0,5 = 0,4 → b đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP