Ở bò lôcut gen quy định màu sắc...

Quy Luật Di Truyền Ở bò, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở bò, lôcut gen quy định màu sắc lông gồm 2 alen trong đó mỗi kiểu gen quy định một kiểu hình khác nhau. Lôcut thứ hai quy định độ dài của sừng gồm 2 alen, trội — lặn hoàn toàn. Hai cặp gen này nàm trên một cặp NST thường. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có tối đa bao nhiêu kiểu gen và bao nhiêu kiểu hình về 2 lôcut gen trên ?

A. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình

B. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình

C. 10 kiểu gen và 4 kiểu hình

D. 10 kiểu gen và 6 kiểu hình

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2 cặp gen trên 1 nst thường được 10 kiểu sắp xếp. tính trạng màu sắc lông là trội không hoàn toàn. tính trạng độ dài sừng là trội hoàn toàn. số kiểu hình về 2 tính trạng trên là 3.2 = 6 kiểu hình

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP