Xét một quần thể có tỉ lệ kiểu...

Quy Luật Di Truyền Xét một quần thể có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ đầu (P...

0
Quy Luật Di Truyền

Xét một quần thể có tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ đầu (P) là 0,25AA : 0,4Aa : 0,35aa. Tỉ lệ kiểu gen của quần thể sau ba thế hệ tự thụ phấn là

A. 0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa.

B. 0,25AA: 0,35Aa : 0,40aa.

C. 0,375AA : 0,525Aa : 0,100aa.

D. 0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ kiểu gen sau 3 thế hệ tự thụ phấn là aa = 0,4.1/23 = 0,05, aa = 0,25 + (0,4 – 0,05)/2 = 0,425, aa = 1 – ( 0,425 + 0,5) = 0,525

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP