Sản lượng sơ cấp của hệ sinh thái...

Sinh Thái Học Sản lượng sơ cấp của hệ sinh thái được tạo ra từ nhóm ...

0
Sinh Thái Học

Sản lượng sơ cấp của hệ sinh thái được tạo ra từ nhóm sinh vật nào sau đây ?

A. Sinh vật sản xuất.

B. Sinh vật tiêu thụ.

C. Sinh vật phân giải.

D. Sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sinh vật sản xuất chuyền năng lượng từ ánh sáng mặt trời thành dạng hóa năng tích trữ trong các hợp chất hữu cơ, cung cấp cho hệ sinh thái, đây được gọi là sản lượng sơ cấp

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP