Ở gà gen quy định màu sắc lông...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể X có
hai alen: alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống
lông vằn thuần chủng giao phối với gà mái lông đen thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau thu
được F2. Khi nói về kiểu hình ở F2, xét các kết luận sau đây:
(1) Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen.
(2) Gà trống lông vằn và gà mái lông lông vằn có số lượng bằng nhau.
(3) Tất cả các gà lông đen đều là gà mái.
(4) Gà mái lông vằn và gà mái lông đen có tỉ lệ bằng nhau.
Số kết luận đúng là:
A. 1. B. 2. C . 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án C :100%trống vằn : 1/2 mái vằn : 1/2 mái đen

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP