Khi lai các cá thể khác nhau về...

Quy Luật Di Truyền Khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng sẽ th...

0
Quy Luật Di Truyền

Khi lai các cá thể khác nhau về 2 tính trạng sẽ thu được đời con có tỉ lệ phân li KH xấp xỉ 9 : 3 : 3 : 1 cần có các điều kiện nào sau đây ? (1) P dị hợp tử về 1 cặp gen. (2) P dị hợp tử về 2 cặp gen. (3) Số lượng con lai phải lớn. (4) Tính trạng trội – lặn hoàn toàn. (5) Các cá thể có KG khác nhau phải có sức sống như nhau.

A. (1), (3), (4), (5) . B. (2), (3), (4), (5).

C. (1), (2), (3), (4). D. (2), (3), (5)

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

2,3,4,5

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP