: Cơ sở tế bào học của quy...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị : Cơ sở tế bào học của quy luật phân li l...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

: Cơ sở tế bào học của quy luật phân li là:

A. Sự phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.

B. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong nguyên phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.

C.Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng.

D.Cơ chế nhân đôi trong kì trung gian và sự tổ hợp trong thụ tinh

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

sự phân li ngẫu nhiên của cặp nst tương đồng trong giảm phân và tổ hợp tự do trong thụ tinh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP