Khi mất loài nào sau đây thì cấu...

Sinh Thái Học Khi mất loài nào sau đây thì cấu trúc của quần xã sẽ bị...

0
Sinh Thái Học

Khi mất loài nào sau đây thì cấu trúc của quần xã sẽ bị thay đổi mạnh nhất?
A. Loài ưu thế.
B. Loài thứ yếu.
C. Loài ngẫu nhiên.
D. Loài đặc trưng.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP