Ở chuột cho cá thể đồng hợp tử...

Quy Luật Di Truyền Ở chuột cho cá thể đồng hợp tử mắt đen, lông trắng...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở chuột cho cá thể đồng hợp tử mắt đen, lông trắng, lông ngắn giao phối với cá thể đồng hợp tử mắt nâu, lông nâu, lông dài thu được F1. Cho F1 giao phối với một cá thể đồng hợp tử mắt nâu, lông nâu, lông dài. F2 thu được kết quả như sau:

243 mắt đen, lông trắng, lông ngắn

220 mắt nâu, lông nâu, lông dài

200 mắt nâu, lông nâu, lông ngắn

187 mắt đen, lông trắng, lông dài

49 mắt nâu, lông trắng, lông ngắn

42 mắt đen, lông nâu, lông dài

36 mắt nâu, lông trắng, lông dài

23 mắt đen, lông nâu, lông ngắn

Tần số hoán vị gen giữa các gen quy định tính trạng màu sắc và màu sắc lông bằng bao nhiêu

A. 5% B. 15% C. 25% D. 46%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta thấy hai nhóm tính trạng mắt đen, lông trắng và mắt nâu, lông nâu luôn chiếm số lượng lớn → đây là nhóm cá thể sinh ra do liên kết gen

tần số hoán vị giữa các gen quy định tính trạng màu sắc mắt và màu sắc lông $=( 23+36+42+49)/ (23+36+42+49+187+200+220+243)=0,15$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP