Ở tằm dâu F1 chứa 3 cặp gen...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Ở tằm dâu F1 chứa 3 cặp gen dị hợp. Khi ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Ở tằm dâu F1 chứa 3 cặp gen dị hợp. Khi F1 giảm phân thấy xuất hiện 8 loại giao tử với số liệu sau: ABD =10; Abd = 10; AbD = 190; Abd =190; aBD = 190; aBd = 190; abD =10 abd =10. Tần số hoán vị gen là

A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

ta nhận thấy giao tử ab = ab = 10 ; ab = ab = 190 chứng tỏ a, b nằm trên một cặp nst và xảy ra trao đổi chéo

vì vậy kiểu gen của f1 là ab/ab dd ; tần số hoán vị = 40/800 = 5%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP