Phép lai hai cặp tính trạng F1 thu...

Quy Luật Di Truyền Phép lai hai cặp tính trạng, F1 thu được tỉ lệ kiể...

0
Quy Luật Di Truyền

Phép lai hai cặp tính trạng, F1 thu được tỉ lệ kiểu hình của cặp tính trạng thứ nhất là 3:1; cặp tính trạng thứ hai là 1:2 :1. Các gen nằm trên các NST khác nhau, mỗi gen xác định một tính trạng Tỉ lệ phân li kiểu hình chung của hai tính trạng ở F1 là

A. 3:3:1:1

B. 9:3:3:1

C. 1:2:1:1:2:1

D. 6:3:3:2:1:1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ kiểu hình chung của cả 2 tính trạng là : (3 :1)(1 :2 :1) = 6 : 3 :3 : 2 :1 =1

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP