Trong trường hợp di truyền độc lập các...

Quy Luật Di Truyền Trong trường hợp di truyền độc lập, các tính trạng...

0
Quy Luật Di Truyền

Trong trường hợp di truyền độc lập, các tính trạng trội – lăn hoàn toàn . Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình 3: 3 : 1 :1

A. AaBb x aabb

B. AaBb x aaBb

C. Aabb x aaBb

D. AABb x AaBb

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tỉ lệ 3 : 3 : 1 :1 = (3 :1) (1 :1) → p là aabb x aabb

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP