Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm...

Tiến Hóa Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối c...

0
Tiến Hóa

Có bao nhiêu nhân tố sau đây làm thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định?
I. Đột biến. II. Chọn lọc tự nhiên. III. Các yếu tố ngẫu nhiên IV. Di - nhập gen.
A. 1
B. 3
C. 2
D. 4

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Trong các nhân tố trên, chỉ có chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số tương đối của các alen theo một hướng.

Đáp án A

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP