Cho một số thao tác cơ bản trong...

Ứng Dụng Di Truyền Học Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chu...

0
Ứng Dụng Di Truyền Học

Cho một số thao tác cơ bản trong quy trình chuyển tạo cừu biến đổi gen sản sinh protein người trong sữa như sau
(1) Chọn lọc và nhân dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp (tế bào chuyển gen).
(2) Lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy nhân và nuôi để phát triển thành phôi.
(3) Tạo vectơ chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xoma của cừu sau đó nuôi trên môi trường nhân tạo.
(4) Cấy phôi vào tử cung cừu cái để cừu mang thai và đẻ.
Trình tự đúng của các thao tác trên là:

A. (1) → (4) → (3) → (2).

B. (2) → (1) → (3) → (4).

C. (3) → (1) → (2) → (4).

D. (4) → (2) → (3) → (1).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

thao tác cơ bản trong quy trình chuyển gen cừu biến đổi được đưa gen sản sinh protein người trong sữa theo trình tự:
3, tạo vectơ chứa gen người rồi chuyển vào tế bào xoma của cừu sau đó nuôi trên môi trường nhân tạo.
1, chọn lọc và nhân dòng tế bào chứa adn tái tổ hợp (tế bào chuyển gen)
2, lấy nhân tế bào chuyển gen cho vào tế bào trứng đã bị lấy nhân và nuôi để phát triển thành phôi.
4, cấy phôi vào tử cung cừu cái để cừu mang thai và đẻ.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP