Một cặp gen dị hợp mỗi alen đều...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Một cặp gen dị hợp, mỗi alen đều dài 510 nm. Gen A có số liên kết hidro là 3900, gen a có hiệu số phần trăm giữa loại A với G là 20% số nu của gen. Do đột biến thể dị bội tạo ra tế bào có kiểu gen Aaa. Số lượng nucleotit mỗi loại trong kiểu gen sẽ là
A. A = T= 2700; G = X = 1800. B. A = T= 1800; G = X = 2700.
C. A = T= 1500; G = X = 3000. D. A = T= 1650; G = X = 2850.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP