Ở ruồi giấm xét 3 gen A B...

Quy Luật Di Truyền Ở ruồi giấm, xét 3 gen A, B, D quy định 3 tính trạ...

0
Quy Luật Di Truyền

Ở ruồi giấm, xét 3 gen A, B, D quy định 3 tính trạng khác nhau và alen trội là trội hoàn
toàn. Phép lai P: $\frac{AB}{ab}Dd$ x $\frac{AB}{ab}Dd$
thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ 4%. Có bao nhiêu dự đoán sau đây là đúng với kết quả ở F1? Giải thích.
(1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.
(2) Kiểu hình có 2 trong 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30%.
(3) Tần số hoán vị gen là 36%.
(4) Kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 16%.
(5) Xác suất để 1 cá thể mang 3 tính trạng trội có kiểu gen thuần chủng là 2/99.
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP