Có bao nhiêu phát biểu đúng về những...

Tiến Hóa Có bao nhiêu phát biểu đúng về những quan sát của Đacuyn: (1...

0
Tiến Hóa

Có bao nhiêu phát biểu đúng về những quan sát của Đacuyn:
(1) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn rất nhiều so với số con có thể sống sót đến tuổi sinh sản.
(2) Quần thể sinh vật có xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ những khi có biến đổi bất thường về môi trường.
(3) Các cá thể của cùng một bố mẹ mặc dù giống với bố mẹ nhiều hơn so với cá thể không có họ hàng nhưng chúng vẫn khác biệt nhau về nhiều đặc điểm (Đacuyn gọi là các biến dị cá thể). Phần nhiều, các biến dị này được di truyền lại cho các thế hệ sau.
(4) Các cá thể sinh vật luôn phải đấu tranh với nhau để giành quyền sinh tồn
(5) Chọn lọc tự nhiên giải thích được sự thống nhất trong đa dạng của các loài sinh vật
A. 4. B. 2. C. 3 D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

cả 5 nội dung đều đúng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP