Bình là một người đàn ông bình thường...

Di Truyền Người Bình là một người đàn ông bình thường. Bình kết hôn v...

0
Di Truyền Người

Bình là một người đàn ông bình thường. Bình kết hôn với Mai, sinh ra một người con trai tên Minh bị u xơ nang. Khi Mai chết vì bệnh u xơ nang, Bình lấy Thu cũng là người bình thường, sinh ra một đứa con trai bình thường tên An. Được tin Toàn là anh của Thu đã chết vì bệnh u xơ nang, những người hàng xóm đã đưa ra nhiều nhận xét những người trong gia đình này cũng như về khả năng sinh con của Bình và Thu. Các nhận xét đó như sau:

(1) Bệnh u xơ nang gặp chủ yếu ở nam giới.

(2) Bố mẹ của Bình, Thu và Mai đều là những người mang gen bệnh.

(3) Bình và Thu đều có kiểu gen dị hợp.

(4) Xác suất An mang gen gây bệnh u xơ nang là.

(5) Xác suất để Bình và Thu sinh ra một con gái thứ hai bị bệnh u xơ nang là 1/6.

Biết rằng bố mẹ của Bình, Mai và Thu đều là những người bình thường. Số nhận xét không chính xác là:

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c

(1) sai.

mai bị bệnh u xơ nang trong khi bố mẹ mai là người bình thường nên bệnh u xơ nang do gen lặn trên nst thường qui định. tần số bắt gặp ở nam và nữ là như nhau.

(2) sai.

bố mẹ của thu và mai đều có kiểu gen dị hợp aa vì đều có con mang bệnh u xơ nang nhưng chưa thể khẳng định được kiểu gen của bố mẹ bình đều là dị hợp.

(3) sai.

bình kiểu gen dị hợp (aa) vì sinh minh bị bệnh (aa).

chưa thể khẳng định được kiểu gen của thu. bố mẹ thu (aa x aa) nên thu không bị bệnh có thể có 2 kiểu gen với tỉ lệ:\[\frac{1}{3}\] aa:\[\frac{2}{3}\] aa.

(4) đúng. ta có phép lai giữa bình và thu: aa x (\[\frac{1}{3}\]aa:\[\frac{2}{3}\] aa).

xác suất xuất hiện người bình thường (a-) = 1- aa = 1-\[\frac{2}{3}\] x \[\frac{1}{4}\]=\[\frac{5}{6}\].

xác suất xuất hiện kiểu gen aa =\[\frac{1}{3}\] x\[\frac{1}{2}\] + \[\frac{2}{3}\]x\[\frac{2}{4}\] =\[\frac{1}{2}\].

an là người bình thường nên xác suất an mang gen gây bệnh u xơ nang =\[\frac{aa}{a-}\] =\[\frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{6}}\] = \[\frac{3}{5}\]

(5) sai. xác suất để bình và thu sinh ra một con gái thứ hai bị bệnh u xơ nang (aa) là:\[\frac{2}{3}\] x\[\frac{1}{4}\] x\[\frac{1}{2}\] = \[\frac{1}{12}\]

vậy, có 4 phát biểu không chính xác nên phương án đúng là c.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP