Câu nào dưới đây nói về nội dung...

Tiến Hóa Câu nào dưới đây nói về nội dung của học thuyết Đacuyn là đú...

0
Tiến Hóa

Câu nào dưới đây nói về nội dung của học thuyết Đacuyn là đúng nhất?
A. Chỉ có các biến dị tổ hợp xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho chọn giống và tiến hóa.
B. Những biến dị di truyền xuất hiện một cách riêng rẽ trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọngiống và tiến hóa.
C. Chỉ có đột biến gen xuất hiện trong quá trình sinh sản mới là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.
D. Những biến dị xuất hiện một cách đồng loạt theo một hướng xác định mới có ý nghĩa tiến hóa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dacuyn cho rằng chỉ các biến dị không xác định xuất hiện riêng rẽ trong sinh sản là nguồn nguyên liệu chủ yếu
=> chọn b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP