Cho các thông tin liên quan về ARN...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho các thông tin liên quan về ARN, axit ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho các thông tin liên quan về ARN, axit amin, protein sau:

1. Các ARN đều có cấu trúc mạch đơn nhưng khác nhau về hình dạng.

2. Trong các loại ARN thì rARN có tuổi thọ lâu nhất và thường bị phân hủy sau khi tổng hợp protein.

3. ARN đóng vai trò như “ một người phiên dịch ” tham gia vào quá trình dịch mã là tARN.

4. Trong tế bào thường có nhiều loại tARN khác nhau.

5. So với ADN thì đại phân tử ARN có khối lượng và kích thước lớn hơn nhiều lần nhưng so với protein thì có kích thước bé hơn.

6. Protein có cấu trúc đa phân mà đơn phân là axit amin.

7. Protein có 4 bậc cấu trúc, trong phân tử protein hầu như không có liên kết hidro chỉ tồn tại liên kết peptit giữa các axit amin.

8. Protein qui định nhiều sản phẩm sinh học như enzim, hoocmon,… hemoglobin là ví dụ về protein ở cấu trúc bậc 4.

Có bao nhiêu thông tin không chính xác?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án d

- các ý 1, 3, 4, 6, 8 là chính xác.

- ý 1 đúng. marn, tarn và rarn đều có cấu trúc mạch đơn nhưng khác nhau về hình dạng. tarn có cấu trúc mạch đơn và uốn thành các đầu thùy tròn.

- ý 2 sai, rarn không bị phân hủy sau khi tổng hợp protein.

- ý 3 đúng. tarn có chức năng mang axit amin tới riboxom và đóng vai trò như người phiên dịch tham gia dịch mã trên marn thành trình tự chuỗi polipeptit.

- ý 4 đúng.

- ý 5 sai, kích thước và khối lượng arn nhỏ hơn adn.

- ý 6 đúng.

- ý 7 sai, ở các cấu trúc bậc cao như bậc 3, 4 thì phân tử protein vẫn có liên kết hidro.

- ý 8 đúng.

như vậy có 3 thông tin không chính xác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP