Những nhân tố nào gây biến đổi kích...

Quần Thể Những nhân tố nào gây biến đổi kích thước của quần thể ? A. ...

0
Quần Thể

Những nhân tố nào gây biến đổi kích thước của quần thể ?
A. Cấu trúc giới tính, cấu trúc tuổi, các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể.
B. Mức sinh sản, mức tử vong, nhập cư và xuất cư.
C. Mức sinh sản, mức tử vong và cấu trúc giới tính.
D. Mức nhập cư, xuất cư và cấu trúc giới tính.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dap an b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP