Hoạt động của operon Lac có thể sai...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Hoạt động của operon Lac có thể sai sót k...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Hoạt động của operon Lac có thể sai sót khi các vùng, các gen bị đột biến. Các vùng, các gen khi bị đột biến thường được ký hiệu bằng các dấu – trên đầu các chữ cái (R-, P- O-, Z-). Cho các chủng sau :

Chủng 1 : R+ P- O+ Z+ Y+ A+

Chủng 2 : R- P+ O+ Z+ Y+ A+

Chủng 3 : R+ P- O+ Z+ Y+ A+ / R+ P+ O+ Z- Y+ A+

Chủng 4 : R+ P- O- Z+ Y+ A+ / R+ P+ O+ Z- Y+ A+

Trong môi trường có đường lactose chủng nào không tạo ra sản phẩm β-galactosidase?

A. 1, 2, 3. B. 1, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 2, 3, 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

gen qui định tổng hợp β-galactosidase của e.coli là gen z

các cá thể bị đột biến gen p – vùng khởi động thì các gen cấu trúc đằng sau sẽ không được phiên mã (bao gồm cả gen z)

khi môi trường có lactose, sẽ gắn vào protein ức chế do gen r tổng hợp, làm bất hoạt gen này. do đó protein ức chế mất chức năng, enzyme phiên mã arn-polimerase sẽ hoạt động bình thường do đó chúng ta không cần xét vai trò của gen r trong trường hợp này.

các chủng mà có p- và z- sẽ không tạo ra được β-galactosidase.

các chủng đó là : 1, 3, 4.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP