Có bao nhiêu phát biểu sau đây là...

Quy Luật Di Truyền Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng với phép la...

0
Quy Luật Di Truyền

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng với phép lai được tiến hành giữa 2 cơ thể bố mẹ mang 2 cặp gen dị hợp nằm trên cùng một NST thường và mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng,tính trạng trội là trội hoàn toàn?

(1) Tỷ lệ 1:2:1 chứng tỏ có hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn ở cả 2 giới.
(2) Nếu tần số hoán vị gen nhỏ hơn 50% thì không thể xuất hiện tỉ lệ kiểu hình 9 : 3 : 3 : 1.
(3) Hiện tượng di truyền liên kết hoàn toàn chỉ làm xuất hiện tối đa là 3 kiểu hình khác nhau.
(4) Hiện tượng hoán vị gen chỉ xảy ra ở những cơ thể mang kiểu gen dị hợp từ 2 cặp gen trở lên.
(5) Phép lai thuận có thể cho tỉ lệ kiểu hình khác phép lai nghịch.
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

1
nội dung 4 tại sao sai ạ – Dương Thị Mai Liên5 năm trước
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP