Trong một quần xã sinh vật xét các...

Sinh Thái Học Trong một quần xã sinh vật xét các loài sau: Cây gỗ lớn...

0
Sinh Thái Học

Trong một quần xã sinh vật xét các loài sau: Cây gỗ lớn, cây bụi, cây cỏ, hươu, sâu, thú nhỏ, đại bàng, bọ ngựa và hổ. Đại bàng và hổ ăn thú nhỏ; Bọ ngựa và thú nhỏ ăn sâu ăn lá; Hổ có thể bắt hươu làm thức ăn; Cây gỗ, cây bụi, cây cỏ là thức ăn của hươu, sâu, bọ ngựa. Trong các phát biểu sau đây về quần xã này, có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Hươu và sâu là những loài thuộc sinh vật tiêu thụ bậc 1
II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 mắt xích
III. Quan hệ giữa đại bàng và hổ là quan hệ cộng sinh
IV. Nếu giảm số lượng hổ thì sẽ giảm số lượng sâu
V. Nếu bọ ngựa bị tiêu diệt thì số lượng thú nhỏ sẽ tăng lên
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP