Hô hấp hiếu khí và lên men giống...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Hô hấp hiếu khí và lên men giống nhau ở điểm...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Hô hấp hiếu khí và lên men giống nhau ở điểm nào sau đây?
(1) Đều sử dụng nguyên liệu là chất hữu cơ. (2) Đều cần cung cấp oxi.
(3) Sản phẩm cuối cùng đều là axit piruvic. (4) Đều tạo ra năng lượng ATP.
(5) Đều cần H2O và giải phóng CO2. (6) Đều sử dụng hệ enzim photphorin hóa, oxi hóa.
Số phương án đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP