Khi nói về cơ chế di truyền ở...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử của vi khuẩn. Trong các phát biểu sau:
1. Mỗi tế bào chứa vật chất di truyền là một phân tử ADN trần, kép vòng.
2. Đột biến làm thay đổi bộ ba sẽ làm thay đổi axit amin của protein.
3. Gen trong vùng nhân tồn tại thành cặp alen.
4. Quá trình phiên mã và dịch mã có thể xảy ra đồng thời.
5. Đột biến làm thay thế axit amin có thể không ảnh hưởng đến cấu trúc và chức năng của protein.
Có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP