Khi nói về tháp sinh thái phát biểu...

Sinh Thái Học Khi nói về tháp sinh thái phát biểu nào sau đây không đ...

0
Sinh Thái Học

Khi nói về tháp sinh thái phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Tháp sinh thái mô tả mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã.
B. Dựa vào tháp sinh thái ta có thể dự đoán hướng phát triển của quần xã trong tương lai.
C. Tháp số lượng được xây dựng trên số lượng các thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.
D. Tháp năng lượng hoàn thiện nhất luôn có đáy lớn đỉnh bé.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tháp sinh thái không phản ánh chiều hướng phát truển của quần xã

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP