Cho các phát biểu sau về tác động...

Sinh Thái Học Cho các phát biểu sau về tác động của nhân tố sinh thái...

0
Sinh Thái Học

Cho các phát biểu sau về tác động của nhân tố sinh thái lên cá thể sinh vật:
(1) Các nhân tố sinh thái tác động một cách tổng hợp lên cá thể sinh vật.
(2) Loài có giới hạn sinh thái càng rộng về nhiều nhân tố sinh thái thì càng phân bố hẹp.
(3) Các nhân tố sinh thái khác nhau thì tác động lên cá thể sinh vật cũng khác nhau.
(4) Các nhân tố sinh thái có thể kìm hãm nhau cũng có thể thúc đẩy nhau khi tác động lên cá thể sinh vật.
Số phát biểu đúng là:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

nội dung đúng 1,3,4

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP