Trong các dịch tiêu hóa sau đây loại...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Trong các dịch tiêu hóa sau đây, loại dịch t...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Trong các dịch tiêu hóa sau đây, loại dịch tiêu hóa nào có chứa enzim tiêu hóa thức ăn?
(1) Nước bọt. (2) Dịch vị. (3) Mật. (4) Dịch tụy. (5) Dịch ruột.
Số phương án đúng là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP