Cho biết các cơ thể mang lại đều...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Cho biết các cơ thể mang lại đều giảm phâ...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Cho biết các cơ thể mang lại đều giảm phân bình thường. Tỉ lệ kiểu gen tạo ra từ phép lai
AAaa x Aa là:
A. 1 AAAA: 5AAA: 5Aaa : 1 AAa. B. 1 AAAA : 2 AAaa : 1 aaaa.
C. 1 AAAA : 8 AAAa : 18 AAaa : 8 Aaaa : 1 aaaa. D. 1 AAA : 5 AAa : 5 Aaa : 1 aaa.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP