Thành phần nào sau đây không tham gia...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Thành phần nào sau đây không tham gia trự...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp quá trình dịch mã
A. ADN. B. ARN vận chuyển C. ARN thông tin D. Riboxom

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp an a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP