Phốtpho được cây hấp thụ dưới dạng: A...

Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật Phốtpho được cây hấp thụ dưới dạng: A. H3PO4...

0
Trao Đổi Chất Ở Sinh Vật

Phốtpho được cây hấp thụ dưới dạng:
A. H3PO4 B. Phốt phát vô cơ
C. Hợp chất chứa phốtpho D.PO43- H2PO4-

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

dap an b

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP