Khi nói về đột biến gen phát biểu...

Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sa...

0
Cơ Chế Di Truyền và Biến Dị

Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A. Trong điều kiện không có tác nhân đột biến thì vẫn có thể phát sinh đột biến gen.
B. Cơ thể mang đột biến gen lặn ở trạng thái dị hợp không được gọi là thể đột biến.
C. Quá trình phiên mã không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gen.
D. Quá trình tự nhân đôi ADN không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ phát sinh đột biến gen.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen. phiên mã không theo nguyên tắc bổ sung thì sẽ làm thay đổi cấu trúc của arn chứ không
làm thay đổi cấu trúc của gen. → không gây đột biến gen.
vậy chọn đáp án c

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP