Giả sử một quần thể giao phối có...

Quy Luật Di Truyền Giả sử một quần thể giao phối có thành phần kiểu ...

0
Quy Luật Di Truyền

Giả sử một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen 0,21AA: 0,52Aa : 0,27aa. Tần số của alen A và alen a trong quần thể trên là

A. A = 0,53, a = 0,47

B. A = 0,27; a = 0,73

C. A = 0,73 ; a = 0,27

D. A = 0,47 ; a = 0,53

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

a = 0,21 + 0,52/2 = 0,47 ; a = 0,27 + 0,52/2 = 0,53

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP